Maxi Slide sheets

Podložky MaxiSlide s úchyty jsou kluzné pomůcky, které ošetřujícímu personálu usnadňují polohování závislých pacientů/klientů na lůžku a jejich přesun.

Celý popis

Dle cenové nabídky

Nezávazná poptávka

Podložky MaxiSlide s úchyty jsou kluzné pomůcky, které ošetřujícímu personálu usnadňují polohování závislých pacientů/klientů na lůžku a jejich přesun.

Podložky MaxiSlide jsou snadno přístupné a představují ekonomicky výhodné řešení, jelikož při otáčení nebo bočním přesunu není nutné použít zvedák.

PREVENCE PORANĚNÍ OŠETŘUJÍCÍHO PERSONÁLU SNIŽOVÁNÍM FYZICKÉ NÁMAHY
Některé úkony spojené s bočními přesuny prováděnými ručně vyvolávají riziko poranění ošetřujícího personálu, obzvláště v oblasti ramen a beder. Pomůcky snižující tření zmírňují tlačné a tažné síly působící při různých úkonech, jako jsou polohování závislých pacientů/klientů na lůžku nebo jejich přesun.4

ÚČINNĚJŠÍ PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ
Prevalence a incidence dekubitů jsou v mnoha zdravotnických zařízeních velmi vysoké a kromě znatelného ekonomického dopadu na samotná zařízení ovlivňují i kvalitu života pacientů/klientů, morbiditu a mortalitu. Tomuto druhu poranění lze předcházet mobilizací.1–3

VYŠŠÍ BEZPEČNOST PACIENTŮ/KLIENTŮ
Použitím kluzné pomůcky při polohování na lůžku nebo přesunu se zvyšuje bezpečnost pacienta/klienta.