Prevence dekubitu

Ucelené portfolio pomáhá v prevenci i léčbě komplikací spojených s imobilitou klientů a pacientů, čímž přispívá k pozitivním výsledkům péče.

Sortiment společnosti Arjo v oblasti prevence dekubitů (PIP) zahrnuje vysoce specializovaná terapeutická lůžka, systémy náhrady matrace a řadu dalších podpůrných povrchů.

Různé podpůrné povrchy včetně podložek a systémů náhrady matrace jsou navrženy tak, aby pomáhaly v prevenci a léčbě dekubitů.

Aktivní antidekubitní matrace

Více info

Hybridní antidekubitní matrace

Více info

Pasivní antidekubitní matrace

Více info

Skin IQ - inteligentní potahy

Dle cenové nabídky

Více info