Aktivní antidekubitní matrace

Naše portfolio matrací se střídavým tlakem – aktivní terapie

Naše portfolio povrchů se střídavým tlakem (aktivní terapie) nabízí účinnou redistribuci tlaku pro prevenci a léčbu dekubitů.
Matrace se střídavým tlakem je zvláště důležitá pro prevenci a léčbu dekubitů u pacientů, které nelze pravidelně polohovat, včetně pacientů v intenzivní či hospicové péči, pacientů trpících závažným respiračním onemocněním, bolestí nebo podstupujících trakční léčbu.

ALPHA Active 4

Dle cenové nabídky

Více info

Auralis

Dle cenové nabídky

Více info