Hybridní antidekubitní matrace

Naše portfolio hybridních systémů – reaktivních vzduchových povrchů

Hybridní matrace může být vyrobena s využitím dvou technologií: pěny a Self Adjusting Technology (systémy AtmosAir), nebo pěny a gelu.
Jsou to právě reaktivní povrchy, které nabízejí účinnou metodu redistribuce tlaku.
Na rozdíl od pravidelného nafukování a vyfukování vzduchových cel u hybridní matrace nese váhu pacienta celý povrch, a umožní tak jeho tělu se plně ponořit do podpůrného média: vzduchu (s pohonem či bez), gelu nebo pěny.
Hybridní matrace s pohonem v sobě kombinují pěnovou oporu s integrovanými vzduchovými celami. Výsledný profil odlehčení tak nabízí spíše šetrnou modulaci, než dosažení minimálního tlaku během deflace.

AtmosAir 9000

Dle cenové nabídky

Více info

AtmosAir Plus

Dle cenové nabídky

Více info