Nocospray - dezinfekce

Dezinfekční přístroje Nocospray dávkuje tekuté dezinfekční prostředky ve formě suché mlhy. Vzhledem k velikosti rozptýlených částic (v průměru 5 μ) dochází k jejich pomalému a dokonale rovnoměrnému usazování na každém čtverečním milimetru ošetřované oblasti, a to bez vlhkosti. Povrchy se dezinfikují rozptýlením přípravku do vzduchu bez lidského zásahu a bez jakýchkoli usazenin. Díky tomu zde není žádné riziko pro uživatele

Díky rozptýlení prostředku ve vzduchu lze ošetřit i povrchy v jinak nepřístupných oblastech. Produkt se rovnoměrně rozprostře na všech površích. Stačí zadat objem vzduchu v ošetřované místnosti a zahájit dezinfekci. Po dokončení postřiku se přístroj automaticky zastaví.

Nocospray

Cena od 84 970 Kč

Více info

Nocolyse 6%

Cena od 1 270 Kč

Více info

Nocolyse One Shot 12%

Cena od 1 970 Kč

Více info