Medivak MV6

Přístroj Medivak MV6 je určen pro dekontaminaci nebezpečného zdravotnického odpadu (především použitých inkontinenčních pomůcek).

Celý popis

Dle cenové nabídky

Kalkulačka nákladů MEDIVAK MV6 ke stažení

Před úpravou

X nebezpečný odpad

• vysoké náklady na likvidaci

• vysoké nároky na skladování

• riziko infekce při manipulaci

X objemný odpad

X nepříjemný zápach

Po úpravě

ostatní odpad

• nižší náklady na likvidaci

• běžné nároky na skladování

• snadná manipulace

kompaktní odpad, objem snížen až o 70%

bez zápachu

• celonerezová konstrukce • ergonomický design • snadná obsluha • ekonomický provoz • dvojitý svár

• snížení objemu odpadu až o 70% • velká rychlost pracovního cyklu • indikace chyb

Odpad před dekontaminací je nebezpečný  18 01 03
Odpad použitých inkontinenčních pomůcek je zařazen pod katalogové číslo odpadu 18 01 03, což je odpad nebezpečný s nebezpečnou vlastností H9 - infekčnost. Likvidace tohoto odpadu je velmi nákladná, přeprava podléhá předpisům ADR a od vzniku odpadu do jeho zlikvidování musí uběhnout max. 48 hodin v létě, resp. 72 v zimě (pokud odpad není umístěn v chladicím zařízení). Tento odpad je zdrojem zápachu a představuje značné zdravotní riziko: šíření infekce.

Odpad po dekontaminaci není nebezpečný  18 01 04
Po dekontaminaci v přístroji Medivak MV6 je výsledný odpad zařazen pod katalogové číslo 18 01 04, což je odpad ostatní, který nemá žádnou nebezpečnou vlastnost. Nakládání s takovýmto odpadem je podstatně snazší a levnější - levnější likvidace, normální přeprava, shromažďování po delší dobu, žádný zápach, žádné riziko infekce.

Medivak a legislativa
Medivak i použité desinfekční prostředky mají všechny potřebné souhlasy a certifikáty pro použití v ČR. Účinnost dekontaminace byla ověřena Státním zdravotním ústavem v Praze, který také schválil zařazení dekontaminovaného odpadu pod katalogové číslo 18 01 04. 

Způsob provedení dekontaminace
Použité inkontinenční pomůcky jsou ukládány do speciálního silnostěnného vícevrstvého pytle. Vlastní dekontaminace (desinfekce) probíhá vstříknutím desinfekčního roztoku do pytle. Poté je z pracovní komory odčerpán vzduch a pytel je hermeticky uzavřen zatavením. Desinfekčním postřikem je dekontaminován také vnější povrch pytle. Nakonec je do komory opět vpuštěn vzduch, jehož tlak pytel i s obsahem silně komprimuje (zmáčkne) - jeho objem se sníží cca na jednu třetinu původní velikosti!

Výkon a spotřeba přístroje
Jeden pracovní cyklus trvá zhruba 80 sekund a je v něm dekontaminováno cca 8 - 10 kg použitých plen. Přitom se spotřebuje jeden speciální pytel, třičtvrtě litru vody, 15 ml desinfekčního roztoku a zanedbatelně elektrické energie (cca 8 Wh).

Obsluha
Obsluha přístroje  je velmi jednoduchá. Spočívá pouze v založení pytle do přístroje (navléknutí konců na napínací páčky), zavření víka a stisknutí tlačítka. To je vše. Po krátkém zaškolení to zvládne opravdu každý. Přístroj navíc na displeji zobrazuje české pokyny a symboly právě probíhající fáze dekontaminace.

Umístění a připojení
Přístroj se připojuje pouze do běžné jednofázové el. zásuvky 230V/50Hz a ke zdroji studené vody běžnou pračkovou hadicí - na rozdíl od pračky však nemusí být připojen k odpadu. Přístroj je na kolečkách a nevyžaduje žádné speciální pracovní prostředí.

Kalkulačka nákladů MEDIVAK MV6 ke stažení